Plany na przyszłość

W chwili obecnej została zaprojektowana fabryczna płytka drukowana i są prowadzone pierwsze testy zbudowanych w oparciu na niej prototypów. Głównym celem jest wyeliminowanie zakłóceń spowodowanych modularną budową oryginalnego prototypu. To co było niewątpliwym atutem w fazie projektu, czyli możliwość swobodnej wymiany modułów sond, okazało się wprowadzać zakłócenia o stosunkowo wysokim poziomie. Dodatkowo wyprowadzone zostały wszystkie nieużywane wyprowadzenia mikrokontrolera co pozwoli na dodanie bezprzewodowej komunikacji z wykorzystaniem modułu Bluetooth.

Największe zmiany zachodzą jednak w oprogramowaniu sterującym. Jak zostało to wcześniej zasygnalizowane układ AD8302 nie pozwala wprost na określenie znaku różnicy faz między falą padającą i odbitą od badanego odbiornika (np. anteny). Nie pozwala to na określenie charakteru reaktancji i tym samym nie pozwala przewidzieć czy antena powinna być wydłużona (przy reaktancji pojemnościowej) czy skrócona (przy reaktancji indukcyjnej). Pierwszym krokiem będzie zaimplementowanie algorytmu, który analizując przebieg zmienności wykresów rezystancji i modułu reaktancji w funkcji częstotliwości pozwoli na określenie znaku. Po wstępnych analizach wydaje się to możliwe. Mając już kompletną informację o składowych impedancji planowane jest dodanie wykresu Schmitt-a, który w czasie rzeczywistym pokazywałby jak impedancja zachowuje się w funkcji częstotliwości. Byłaby to prezentacja analogiczna do tej jaka jest spotykana w profesjonalnych przyrządach pomiarowych.

Kolejną kategorią udoskonaleń od strony programowej są różnego rodzaju moduły narzędziowe i analityczne. Pierwszym przykładem jest funkcjonujący już moduł analizy filtrów pasmowo przepustowych i pasmowo zaporowych. Kolejnym dodatkiem będzie analiza filtrów górno i dolno przepustowych z podaniem nachylenia charakterystyki, itd.

W zakładce analizatora antenowego planowane jest dodanie automatycznego wykrywania i prezentowania pasm, dla których WFS ma wartość akceptowalną w radiofonii amatorskiej, proponowana jest graniczna wartość między 2 a 3. W ten sposób ocena dopasowania anteny byłaby w pierwszej fazie całkowicie zautomatyzowana.

Wydaje się, że podstawowy cel, czyli stworzenie całkowicie nowego, rodzimego projektu, został osiągnięty. Jeśli będzie zainteresowanie społeczności krótkofalarskiej z SP to projekt ma szanse na dalszy rozwój.

Projekt w swojej oryginalnej wersji zaprezentowanej w Burzeninie jest dostępny do ściągnięcia ze strony http://mindpart.com/kategoria/radio3/. Spakowane archiwum zawiera:

oprogramowanie procesora STM32F103C8T6 jako plik HEX
driver sterujący wirtualnego portu szeregowego dla systemów Windows 7.x i starszych jako plik ZIP.
program obsługujący/sterujący na komputer PC jako plik JAR

Prace nad projektem trwają i w miarę możliwości i czasu, którego nigdy nie jest za dużo, dodawane są nowe funkcje. Wszelkie sugestie i uwagi proszę przesyłać na adres autora, wszystkie są mile widziane.

Robert Jaremczak SQ6DGT
email: sq6dgt@mindpart.com