Pomiar w trybie analizatora antenowego

tym trybie do wejścia sondy VNA podłączamy badaną antenę lub inne urządzenie, którego impedancję w funkcji częstotliwości chcemy badać. Pomiar jest wykonywany za pomocą sprzęgacza kierunkowego więc w istocie badamy zdolność odbiornika do absorpcji wysłanego do niego sygnału o zmiennej częstotliwości. Układ AD8302 jest wykorzystany w tym przypadku jako komparator, który podaje stosunek mocy sygnału wysłanego (padającego) do odbitego od podłączonego obciążenia. Dodatkowo podaje również różnicę w fazach między sygnałem padającym a odbitym. Pozwala to wnioskować o tym czy odbiornik charakteryzuje się składową reaktancyjną, a nie tylko czystą rezystancją. Niestety układ AD8302 nie podaje informacji o znaku zmiany fazy więc nie można określić tylko na tej podstawie czy reaktancja ma charakter indukcyjny czy pojemnościowy. Poniżej pokazana jest charakterystyka tzw. terminatora 50om wykonanego w postaci wtyczki BNC.

Jak można się było spodziewać wykres WFS (współczynnik fali stojącej – odpowiednik angielskiego SWR) oscyluje w granicach wartości 1.1. Pokazana na wykresie dolnym rezystancja i reaktancja pokazuje jak wraz ze wzrostem częstotliwości pojawia się składowa reaktancyjna. Można wnioskować, że ma ona charakter indukcyjny ponieważ wzrasta wraz z częstotliwością.
Dla porównania poniżej są pokazane wykresy obciążenia 75om oraz 25 om w podobnym wykonaniu jak poprzednio testowane obciążenie 50om-owe.

W przypadku 75om współczynnik fali stojącej wynosi ok. 1.5

natomiast dla 25om oscyluje w granicach wartości 2.0. Są to wyniki zgodne z teorią i praktyką dla tego rodzaju obciążeń.

Na zakończenie opisu analizatora antenowego został poniżej przedstawiony wykres rzeczywistej anteny typu long-wire o długości 20.5 m, zasilanej przez balun 1:9.

Jak widać z wykresu antena będzie wymagała przeglądu i konserwacji. Podane przez analizator wartości tłumaczą doskonale trudności w dostrojeniu anteny przez wewnętrzną skrzynkę antenową transceivera. Wartość rezystancji jest generalnie zbyt niska, zmiana przekładni balun-a na mniejszą, np. 1:4 powinna znacząco poprawić dopasowanie.