Moduł sondy logarytmicznej

Moduł sondy został wykonany jako osobna płytka drukowana. Schemat sondy jest dosyć standardową aplikacją układu AD8307.

Wykonanie jako osobny moduł pozwala na jego łatwą wymianę w przyszłości. Wadą takiego rozwiązania jest pewne pogorszenie parametrów i wzrost podatności na zakłócenia, spowodowane między innymi dłuższym i nie w pełni ekranowanym połączeniem do złącza BNC na które podawany jest sygnał mierzony.

Napięcie z wyjścia układu AD8307 jest podawane na wejście przetwornika A/C układu STM32. Wartość odczytana przez przetwornik służy do wyliczenia mocy sygnału podanego na wejście sondy.