Moduł pomiaru SWR

Moduł do pomiaru SWR jest to układ z komparatorem na AD8302 i sprzęgaczem kierunkowym, służącym do wyodrębnienia fali padającej i fali odbitej.

Wykonany jest również jako osobny moduł. Sygnał z generatora jest podawany przez przekaźnik, który jest sterowany programowo. Sam sprzęgacz kierunkowy został wykonany na miniaturowym rdzeniu dwuotworowym.

Wadą lub raczej niedogodnością zastosowania w/w układu jest fakt, że różnica w fazie jest podawana jako wartość bez znaku, czyli moduł. Wartości napięć wyjściowych z układu AD8302 są podawane na przetworniki A/C w mikrokontrolerze. Interpretując dane z przetworników nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić czy reaktancja badanego układu (np. anteny) ma charakter indukcyjny czy pojemnościowy. W kolejnych wersjach oprogramowania planowane jest dodanie odpowiednich procedur do określania znaku na podstawie analizy zmienności składowych rezystancyjnej i reaktancyjnej impedancji w funkcji częstotliwości. Na etapie wstępnej analizy problemu wydaje się to wykonalne i względnie proste w implementacji.