Pomiar w trybie bezpośredniego odczytu sond

W tym trybie użytkownik ma najbardziej bezpośredni wpływ na pracę urządzenia. Automatycznie po przejściu na zakładkę „Pomiary” włączane jest odczytywanie danych z sond z prędkością 5 odczytów na sekundę. Daje to wrażenie płynności i wydaje się wystarczające.
Częstotliwość generatora VFO (w tym przypadku DDS AD8951) można dowolnie ustalić wpisując wartość w odpowiednim polu. Jak bardzo moc sygnału oddawana przez moduł DDS jest zależna od częstotliwości pokazuje poniższy wykres, który został sporządzony przez bezpośrednie podanie sygnału z wyjścia VFO na wejście sondy liniowej:

Maksymalną wartość ok -4 dBm osiąga przy częstotliwości ok. 14 MHz. Dla 37MHz moc spada do ok -8.5dBm by ostatecznie dla 52MHz spaść do -10dBm. Jest to spowodowane nie tyle charakterystyką samego układu AD9851 co filtra dolno-przepustowego, zastosowanego w module. Modyfikacja tego filtra byłaby jedną z najbardziej pożądanych zmian konstrukcyjnych.
W niektórych przypadkach istnieje potrzeba wzmocnienia sygnału z DDS. Ma to miejsce np. przy badaniu anten zasilanych długim kablem o znaczącym tłumieniu, co przy słabym sygnale mogłoby podawać zaniżone wartości WFS. Fala odbita od obciążenia ulegałaby wytłumieniu przed dojściem do sprzęgacza kierunkowego, co powodowałoby zaniżone odczyty strat obiciowych (ang. RL – return loss) i tym samym fałszywie niskie wartości WFS wyliczone na ich podstawie.
Sam wzmacniacz ma charakterystykę również silnie zależną od częstotliwości:

należy być tego świadomym prowadząc pomiary.

Kiedy potrzebujemy sygnału o bardzo niskim poziomie możemy posłużyć się programowanym, trój-sekcyjnym tłumikiem. Poszczególne sekcje mogą być załączane niezależnie od siebie i mają wartości -6dB, -10dB oraz -20dB. Daje to bardzo szeroki zakres od 0dB do -36dB tłumienia.

Wejście każdej z sond pomiarowych jest wewnętrznie obciążone impedancją 50om. Dla sondy logarytmicznej podstawowym parametrem mieżonym jest moc sygnału wyrażona w dBm. Dla sondy liniowej jest to wartość skuteczna w mV. Znając rezystancję można z ogólnie dostępnych wzorów przeliczyć wartość skuteczną na moc i odwrotnie. W tym celu obok wyników pomiarów poszczególnych sond program podaje wyliczone wartości pozostałych parametrów. Na poniższym zdjęciu pokazano pomiar poziomu sygnału z generatora sygnału odniesienia 10MHz o mocy -20dBm (generator w.g projektu Boba Kopski-ego K3NHI).

Jak widać zmierzona moc jest prawidłowa, dodatkowo otrzymujemy informację o napięciu skutecznym ok. 21 mV i mocy w skali liniowej ok. 0.01mW. Analogicznie po podłączeniu tego samego sygnału na wejście sondy liniowej otrzymujemy:

[rys-pomiary-lin-ref]

wartość skuteczną ok. 22mV oraz wyprowadzoną z niej oraz rezystancji moc sygnału na poziomie ok. 0.01 mW czyli -20dBm. Informacje są wzajemnie wymienne i spójne.

Przykładowy pomiar częstotliwości z wykorzystaniem generatora sygnału odniesienia 10MHz / -20dBm pokazane są poniżej:

[rys-pomiary-fmetr-ref]

po podaniu sygnału VFO na wejście częstościomierza otrzymujemy również poprawny odczyt:

[rys-pomiary-fmetr-vfo]

W trybie bezpośrednim można również zmierzyć impedancję obciążenia podłączonego do wejścia VNA. Przedtem należy ustawić w module VFO odpowiednią częstotliwość i przełączyć wybór wyjścia sygnału na moduł VNA. Poniżej pokazano wynik pomiaru dla częstotliwości 40MHz i standardowego terminatora BNC 50om:
[rys-pomiary-vna-50om]

odczyt pokazuje pewien poziom reaktancji co przy jakości mierzonego obciążenia jest wartością oczekiwaną.