Oprogramowanie sterujące i wykonywanie pomiarów

Wszystkie funkcje urządzenia są kontrolowane przez oprogramowanie działające na komputerach PC oraz Linux i macOS. Taka przenośność została osiągnięta dzięki wykorzystaniu języka Java.
Przed połączeniem należy wybrać port szeregowy (wirtualny) na którym system operacyjny rozpoznaje urządzenie „radio3” oraz dokonać wyboru wersji sprzętu, a także typu zainstalowanego modułu DDS. O ile bezpiecznie można wybrać opcję auto-detekcji wersji układu (sprzętu) to rodzaj modułu DDS powinien zostać wybrany ręcznie. Po wciśnięciu przycisku „połącz” wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe „radio3” jest gotowe do pracy.

Oprogramowanie sygnalizuje ten fakt prezentując ekran z listą parametrów konfiguracyjnych podłączonego urządzenia na zakładce „Urządzenie”.

W każdym z trybów dostępne są kontrolki sterujące sekcjami tłumika i wzmacniaczem. W trybie pomiarów bezpośrednich można dodatkowo sterować przekierowaniem sygnału z VFO do modułu pomiaru VNA lub bezpośrednio na wyjście VFO. W trybach z przemiataniem częstotliwości, czyli VNA i wobulatora, można ustalić jakość pomiaru. Jakość wiąże się z ustaleniem skoku częstotliwości oraz ilością próbek pobranych dla każdego punktu wykresu. Ma to bezpośrednie przełożenie na czas pomiaru. W trybie najszybszym całkowite przemiatanie trwa około 200 ms. co daje około pięciu pomiarów na sekundę.