Budowa urządzenia i płytka bazowa

Urządzenie składa się z modułów osadzanych na płytce bazowej, która zapewnia ich wzajemne połączenia oraz doprowadza zasilanie. Przekaźniki wraz z driverami L298D są również umieszczone na płytce bazowej. Sama płytka w chwili obecnej jest wykonana na bazie uniwersalnego PCB.

Modułowa konstrukcja jest konsekwencją prototypowego charakteru konstrukcji i otwartej listy funkcjonalności. Decyzja o przeniesieniu całej warstwy prezentacji i kontroli na stronę komputera PC pozwoliła uprościć układ i obniżyć całkowite koszty. Daje to również bez porównania większą swobodę w obróbce danych i oprogramowaniu warstwy prezentacji.

Schemat blokowy urządzenia przedstawia się następująco:

Na przednim panelu wyprowadzono wejścia wszystkich sond oraz wyjście generatora przemiatającego oraz wejście do pomiaru SWR (VNA).

Możliwości pomiarowe zestawu to:

pomiar mocy sygnału za pomocą sondy logarytmicznej
pomiar wartości skutecznej sygnału za pomocą sondy liniowej
pomiar częstotliwości z dokładnością do 16Hz
pomiar SWR oraz zespolonej impedancji obciążenia (np. anteny)
zdejmowanie charakterystyki częstotliwościowej czwórnika w trybie wobulatora (przemiatanie częstotliwości)

pomiary mogą być wykonywane w trybie jednorazowym lub ciągłym.
Dokładność pomiaru częstotliwości wynosi maksymalnie 16Hz z powodu zastosowania dzielnika przez 16 na wejściu układu. Dodatkowy spadek dokładności wynika z niedokładności wzorca jakim w tym przypadku jest rezonator kwarcowy taktujący mikrokontroler.

Na tylnym panelu wyprowadzono gniazdo USB typu „B”, gniazdo zasilania napięciem stałym 9V oraz serwisowe złącze do programowania modułu mikrokontrolera.

Wiele decyzji dotyczących wyboru konkretnych układów scalonych lub schematów aplikacyjnych zostało podjętych z powodów czysto pragmatycznych, jak np. dostępność konkretnego podzespołu lub modułu w zapasach własnych autora. W przypadku rozpowszechnienia się projektu modułowa budowa urządzenia może okazać się rozwiązaniem niepotrzebnie podnoszącym koszty konstrukcji i pogarszającym parametry pracy. Obecnie trwają w klubie SP6PRT prace nad zaprojektowaniem fabrycznej płytki drukowanej i wykonaniem całego urządzenia w formie monolitycznej, na jednej PCB.