mo65x – emulator mikroprocesora MOS 6510

Proponuję swoisty powrót do źródeł poprzez zapoznanie się ze znanym i niegdyś bardzo popularnym mikroprocesorem MOS 6502, a ściślej jego wariantem MOS 6510, który został użyty w komputerze Commodore C64. Korzystając z postępu technologii i wzrostu wydajności, zamiast korzystać z oryginału, możemy, pisząc emulator, uzyskać pogłębioną wiedzę o jego funkcjonowaniu, co pozwoli poznać logiczną strukturę tego mikroprocesora niejako „od środka”. Kod źródłowy emulatora jest dostępny tutaj.

Bardziej szczegółowy opis emulatora w dwóch częściach opublikowany został w magazynie „Programista”: część 1 i część 2.