radio4 – mapa zasięgu

W celu sprawdzenia z jakiej odległości można skutecznie nawiązać dwustronną łączność pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową wykonałem następujący test:

  • stacja bazowa to moduł radio4 podłączony do anteny Diamond X-30 o zysku 5.5 dBi, zawieszonej na wysokości ok. 10m
  • stacja mobilna to antena samochodowa Nagoya UT-308 55cm podłączona do drugiego modułu radio4
  • pasmo ISM 433 MHz 
  • moc obu stacji to ok. 10 mW
  • parametry transmisji: SF: 10, pasmo: 31.2 kHz, code-rate: 4/8

Teren pomiarowy to podmiejski obszar zabudowany, zabudowa jest zróżnicowana, jednorodzinna, zwarta oraz miejscami tereny wolne od zabudowy. Test miał na celu określenie czy radio4 można wykorzystać np. do zdalnego sterowania urządzeniami odległymi o ponad 1km w terenie zabudowanym.

Każdorazowo komunikacja jest inicjowana przez stację mobilną co potwierdza, że w każdym punkcie pomiarowym jest możliwa łączność dwustronna. Po kliknięciu na linii pokażą się parametry transmisji.
Praktyczne zasięgi są najprawdopodobniej jeszcze większe, nie zostały jednak potwierdzone z powodu braku możliwości dokonania pomiaru z samochodu, a pomiary piesze byłyby zbyt czasochłonne 🙂


Jeśli jesteś zainteresowany postępami prac nad projektem lub masz pomysł jak go usprawnić lub dostosować napisz email-a i/lub zapisz się do newslettera.